2.1 STEIGERTYPES, -TOEPASSINGEN EN ONDERDELEN

Dit hoofdstuk laat de vier meest voorkomende steigertypes zien (zie figuur 2.1.11 t/m 2.1.14) en in welke varianten ze kunnen worden toegepast. Tevens worden de onderdelen van een steiger benoemd. Voor de omschrijving per onderdeel, zie hoofdstuk 8 Termen en definities. De bijbehorende normen zijn vermeld in hoofdstuk 9 Voorschriften, normen en literatuur.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 2. ONTWERP (ALGEMEEN) 2.1 Steigertypes, -toepassingen en onderdelen 2.1 STEIGERTYPES, -TOEPASSINGEN EN ONDERDELEN