2.1.1 STEIGERTYPES

Figuur 2.1.11 Traditionele steiger
Dit type steiger wordt opgebouwd uit buizen en koppelingen. De vloeren bestaan uit houten steigerdelen.
Figuur 2.1.12 Systeemsteiger
Dit type steiger wordt opgebouwd uit buizen met geprefabriceerde knooppunten. De vloeren bestaan uit houten steigerdelen, of metalen of kunststof vloerelementen.
Figuur 2.1.13 Framesteiger
Dit type steiger wordt opgebouwd uit vertikale en horizontale frames met geprefabriceerde knooppunten. De vloeren bestaan uit houten, metalen of kunststof vloerelementen.
Figuur 2.1.14 Jukkensteiger
Dit type steiger wordt opgebouwd uit vertikale jukken, buizen en koppelingen. De vloeren bestaan uit houten steigerdelen.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.