2.1.2 STEIGERTOEPASSINGEN

Een steiger kent vele toepassingsmogelijkheden. Figuur 2.1.2 geeft een schematisch overzicht van de meest voorkomende toepassingen. Dit met de kanttekening dat de Richtlijn Steigers zich in hoofdzaak richt op de gevelsteiger.

Gevelsteiger
Opslagsteiger
Trappentoren
Verrijdbare steiger
Vrijstaande steiger
Verhijsbare steiger
Ruimtesteiger (Excl. diagonalen)
Ondersteuningssteiger
Uitbouwsteiger
Overkapping
Uitsteeksteiger
Hangsteiger
Overbrugging
Doorgang
Loopbrug
Figuur 2.1.2 De meest voorkomende steigertoepassingen

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.