2.1 STEIGERTYPES, -TOEPASSINGEN EN ONDERDELEN

Dit hoofdstuk laat de vier meest voorkomende steigertypes zien (zie figuur 2.1.11 t/m 2.1.14) en in welke varianten ze kunnen worden toegepast. Tevens worden de onderdelen van een steiger benoemd. Voor de omschrijving per onderdeel, zie hoofdstuk 8 Termen en definities. De bijbehorende normen zijn vermeld in hoofdstuk 9 Voorschriften, normen en literatuur.

2.1.1 STEIGERTYPES

Figuur 2.1.11 Traditionele steiger
Dit type steiger wordt opgebouwd uit buizen en koppelingen. De vloeren bestaan uit houten steigerdelen.
Figuur 2.1.12 Systeemsteiger
Dit type steiger wordt opgebouwd uit buizen met geprefabriceerde knooppunten. De vloeren bestaan uit houten steigerdelen, of metalen of kunststof vloerelementen.
Figuur 2.1.13 Framesteiger
Dit type steiger wordt opgebouwd uit vertikale en horizontale frames met geprefabriceerde knooppunten. De vloeren bestaan uit houten, metalen of kunststof vloerelementen.
Figuur 2.1.14 Jukkensteiger
Dit type steiger wordt opgebouwd uit vertikale jukken, buizen en koppelingen. De vloeren bestaan uit houten steigerdelen.

2.1.2 STEIGERTOEPASSINGEN

Een steiger kent vele toepassingsmogelijkheden. Figuur 2.1.2 geeft een schematisch overzicht van de meest voorkomende toepassingen. Dit met de kanttekening dat de Richtlijn Steigers zich in hoofdzaak richt op de gevelsteiger.

Gevelsteiger
Opslagsteiger
Trappentoren
Verrijdbare steiger
Vrijstaande steiger
Verhijsbare steiger
Ruimtesteiger (Excl. diagonalen)
Ondersteuningssteiger
Uitbouwsteiger
Overkapping
Uitsteeksteiger
Hangsteiger
Overbrugging
Doorgang
Loopbrug
Figuur 2.1.2 De meest voorkomende steigertoepassingen

2.1.3 BENAMINGEN VAN ONDERDELEN

Een steiger kan uit vele onderdelen bestaan. Figuur 2.1.3 laat zien welke dat zijn. Het uniform benoemen ervan is noodzakelijk om misverstanden te voorkomen.

Figuur 2.1.3 Overzicht van steigeronderdelen en benamingen
1. Voetplaat
2. Voetspindel
3. Staander
4. Leuningwerk
5. Kantplank
6. Knieleuning
7. Heupleuning
8. 3e leuning / borstleuning
9. Leuningstaander
10. Kopleuning
11. Ligger
12. Langsdiagonaal
13. Dwarsdiagonaal
14. Horizontaaldiagonaal
15. Steigerdeel
16. Vloerelement
17. Werkvloer
18. Uitbouwconsole
19. Tralieligger
20. Hulpkorteling
21. Verankering
22. Korteling
23. Grondslag
24. Stelraam
25. Onderstopping
hs = steigerhoogte
bs = steigerbreedte (hart staander/hart staander)
s = staanderafstand (hart staander/hart staander)
hi = slaghoogte
u = uitbouw

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 2. ONTWERP (ALGEMEEN) 2.1 Steigertypes, -toepassingen en onderdelen