FAQ Hoofdstuk 2

Wij werken met kortelingen die niet zijn voorzien van een vaste koppeling maar m.b.v. losse koppelingen worden aangebracht. De (gediplomeerde) steigerbouwers geven aan dat dit niet meer mag. Klopt dat?
Als dit zo zou zijn, zou dat inhouden dat alle pijpkoppeling-steigers niet meer gemonteerd zouden kunnen worden en dus alleen nog maar systeem en tube steigers zouden kunnen. En ook bij het toepassen van Tube-Lock steigers heb je dan geen variëteit in steigerbreedte meer.

Geldt hetgeen er geschreven staat bij uitbouwconsole ook voor de metselboy? Dan komen we met de genoemde 70 cm boven en onder de werkvloer te kort.
U dient hiervoor de instructie van de leverancier te raadplegen.


De beide tweeslags patronen van figuur 2.2.31 hebben 7 ankers. Het vierslags patroon heeft er maar drie of vier. Zijn de genoemde steigers toch even sterk zijn?
De parameter van het ankerpatroon is opgenomen in de tabellen 2.2.3.2 tot 2.2.3.7. Voor bepaalde configuraties (bouwvormen) blijkt het ankerpatroon 2 slag of 4 slag niet van invloed als de steiger lager is dan 24m. Het zal bij hogere steigers dan wel degelijk invloed hebben. Deze waarden zijn niet in de tabel opgenomen.


In de tabel van figuur 2.2.34 staat aangegeven "Steiger verankerd aan beton". Houdt dat in, dat bij een kalkzandsteenskelet er niet aan de wanden maar uitsluitend aan de vloeren mag worden verankerd?
Dat is correct. De voorkeur gaat uit naar verankering aan vloeren. De verankering aan beton is een belangrijk criterium voor deze tabel in verband met de optredende ankerkrachten.


Moet er in het geval dat er een stortkoker aan een steiger hangt een tekening en berekening van de steiger worden gemaakt?
Ja.


Waarom mag maar 1 vloer worden belast terwijl er met 1,5 wordt gerekend?
Deze factor wordt voorgeschreven door de norm.


Volgens een steigerinspecteur van Aboma is het onverstandig om een mix van leveranciers te gebruiken (Layher en Scafom) als het een complexe steigerconfiguratie betreft. Dit in verband met de productaansprakelijkheid. Is bij een standaard configuratie ook onverstandig om een mix van leveranciers te gebruiken?
De VSB volgt het standpunt van de Arbeidsinspectie, wat er op neer komt dat een constructie altijd moet zijn berekend als –in dit geval- een mix wordt toegepast. Immers: elke configuratie is berekend, ook de standaard configuratie. U mag mixen, maar het moet met berekeningen zijn onderbouwd. Dat er een aansprakelijkheidsdiscussie gaat ontstaan, is duidelijk. Maar die discussie ligt op het bord van de betreffende leveranciers.
 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 2. ONTWERP (ALGEMEEN) FAQ Hoofdstuk 2