3.5 Opslag en transport op de locatie

.

3.5.1 Kwaliteit van de bouwplaats

Terreinen zijn soms moeilijk begaanbaar doordat op verschillende plaatsen graafwerk voor komt of wateroverlast. De wijze van aan- en afvoer van bouwmaterialen is vaak te verbeteren, maar dat is niet altijd makkelijk. Bij nieuwbouw kun je in de regel vooraf maatregelen nemen, maar bij “shutdowns” in de industrie en in de renovatiesector heb je meer met de bestaande omgeving te maken. Er bestaat hier een grotere kans op knelpunten. Goede transportwegen, voldoende opslagruimte en een draagkrachtige ondergrond zijn voorwaarden voor mechanisch transport van steigermateriaal. Maak daarover vooraf goede afspraken met de opdrachtgever, bij voorkeur aan de hand van een tekening van de bouwplaatsinrichting. Het is in veel gevallen al voldoende om de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, door bijvoorbeeld de volgende maatregelen te nemen:

 • Logistiek op een bouwplaats is cruciaal. Geef duidelijke informatie over  ingang(en) van de bouwplaats, eventuele tijdelijke parkeervoorzieningen voor vrachtwagens en over (draagkrachtige) bouwwegen; ook over verkeersregels op het bouwterrein.
 • Zorg altijd voor een ordelijke bouwplaats, die bovendien vrij is van wateroverlast.
 • Overleg vooraf met de betrokken partijen over de manier van intern transport en opslag; instrueer de uitvoerenden hierover (voor aanvang van de werkzaamheden).
 • Doe dit aan de hand van een los- en stapelplan (zie verderop).

Dit maakt steigerbouw efficiënter en ook minder fysiek belastend. Dit laatste aspect komt in paragraaf 5.2 “Fysieke belasting” aan de orde.

3.5.2 Transportmiddelen en het “los- en stapelplan”

Gebruik waar dit redelijkerwijs mogelijk is mechanische transportmiddelen, voor zowel het horizontale als het verticale transport op de bouwplaats. Die middelen zijn er in overvloed. Denk aan hijskraan, heftruck, verreiker, shovel, trekker, platte materiaalwagen, diverse soorten liften en takels. Het A-blad Steigerbouw van Arbouw gaat ook op transport in.

Het eerder genoemde los- en stapelplan beschrijft de volgende elementen:

 • Leg steigermaterialen niet op de grond, vervuiling maakt de montage lastiger. 
 • Werk zo min mogelijk met losse materialen, maar vervoer ze op pallets, in rekken, bakken of beugels.
 • Sorteer de materialen zo veel mogelijk op maat, dus laat ze niet uitsteken, zeker niet aan de zijkant.
 • Sla het steigermaterieel zo dicht mogelijk bij de te bouwen steiger op en geef de opslagplaats op tekening aan.
 • Stapel niet te hoog en zodanig, dat wat het eerst moet worden gebruikt ook het eerst kan worden gepakt.
 • Hijs of hef op zodanige wijze dat er tijdens het transport geen materialen af kunnen vallen; zorg dus voor borging.
 • Zorg dat machines alleen worden bediend door voldoend geïnstrueerde/opgeleide personen. 
 • De bakken en rekken dienen geschikt te zijn als hijshulpmiddel en dienen periodiek te zijn gekeurd.
 • Geef op lasten boven de 1000 kg het gewicht aan.
 • Maak zonodig een laad- en losbordes op hoogte, dat is berekend op de optredende belasting en is voorzien van leuningwerk en van verankering aan de bouw.
   

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 3. Werkvoorbereiding van project 3.5 Opslag en transport op de locatie