Nieuwe update Richtlijn Steigers

De Richtlijn Steigers is geüpdatet. Met de update zijn de website en de geprinte versie op een aantal punten vernieuwd. Een van de vernieuwingen betreft de scholingsstructuur voor de steigerbouw die nu integraal in de richtlijn is opgenomen en waarin de definitieve functies zijn opgenomen en is aangegeven welke functieniveaus zijn vereist voor het  monteren en overdragen van steigers, alsmede voor inspectie en toezicht. Onderdeel van dit hoofdstuk is ook een categorie-indeling volgens moeilijkheidsgraad.

In de nieuwste versie van de Richtlijn Steigers is nu ook het begrip ruimtesteiger of vrijstaande steiger geïntroduceerd, een steiger met meerdere staanderrijen in dwars- en langsrichting waarmee een groot werkoppervlak kan worden gecreëerd. De steiger ontleent zijn stijfheid aan diagonalen die in principe in alle staanderrijen zijn aangebracht. De ruimtesteiger wordt zowel vrijstaand als verankerd toegepast. Deze uitvoering komt men vaak tegen in de industrie.

Voor de vrijstaande steiger werd een nieuw en overzichtelijk figuur opgenomen, waarin de verhouding tussen hoogte en de breedte gerelateerd wordt aan de lokaal optredende horizontale belasting als gevolg van onder meer windbelasting, transportbelasting, scheefstand, e.d.

Ook de praktische invulling van de ruimte tussen gevel en steiger werd verduidelijkt waarbij nu tijdens uitvoering van werkzaamheden en onder strikte voorwaarden de afstand plaatselijk tijdelijk groter mag zijn dan 0,30 m.

Het hoofdstuk 5.1.1. over collectieve beveiligingen werd voorzien van een duidelijk geïllustreerd stappenplan voor het werken mét en zonder voorloopleuningen. Verder bevat de update een korte aanvulling op de uittrekwaarden van verankeringen, de uitvoering van werkvloeren en de standaarduitrusting van de monteur.

Prints van de nieuwste versie van de richtlijn kunnen via de website worden besteld.
 
Aangepast, aangevuld en toegevoegd zijn onder meer: Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.4 Steigerbouwvormen
 • Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.6 Standaardconfiguraties RS: toelaatbare staanderafstanden
 • Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.7 Uitvoering van werkvloeren
 • Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.10 Vrijstaande steigers en alternatieven
 • Hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1 Houten steigerdelen
 • Hoofdstuk 4, paragraaf 4.6.1 Vangvoorzieningen
 • Hoofdstuk 4, paragraaf 4.7 Afstand steigervloer tot gevel/object
 • Hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.1 Collectieve beveiliging
 • Hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.4 Standaarduitrusting van monteur
 • Hoofdstuk 7 Scholingsstructuur steigerbouw
 • Hoofdstuk 8 Termen en definities
 • Hoofdstuk 10 Nuttige adressen

2 november 2017

 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Nieuws Nieuwe update Richtlijn Steigers