Inhoud Richtlijn Steigers

Met de Richtlijn Steigers hebben VSB en Bouwend Nederland de Arbowet concreet ingevuld. De richtlijn is specifieker verwoord dan een -noodzakelijkerwijs compact geformuleerde- beleidsregel. De Richtlijn Steigers geeft steeds de stand van de wetenschap weer, waarop instanties ook in de praktijk controleren. De steiger kan worden beschouwd als een tijdelijke werkplek voor derden en dus wordt ervan uitgegaan dat steigerbouw een specialisme is...

En hierbij zijn veiligheid en kwaliteit de noodzakelijke uitgangspunten. De volgende onderwerpen worden in de Richtlijn Steigers behandeld:

ALGEMEEN

 •  Veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
 •  Verantwoordelijkheden en samenwerken.
 •  Werkingssfeer.

ONTWERP

 •  Steigertypes
 •  Standaardconfiguraties
 •  Criteria complexe steiger
 •  Berekening
 •  Tekeningen

WERKVOORBEREIDING

 •  Belasten van steigervloeren
 •  Ondergrond
 •  Verankering
 •  Omgeving
 •  Opslag en transport
 •  Hoeveelheidsbepaling

UITVOERING VAN DE STEIGER

 •  Steigervloeren en steigerdelen
 •  Diagonalen
 •  Leuningen, kantplanken, dakrandbeveiliging
 •  Ladders en trappen
 •  Afdichten en bekleding
 •  Vangvoorzieningen, doorgangen en toegangen
 •  Afstand steigervloer tot gevel/object
 •  Bouwliften
 •  Aarding

OPBOUW,OPLEVERING EN INSPECTIE

 •  Valbeveiliging
 •  Fysieke belasting
 •  Toegangsbevoegdheid en signalering
 •  Opleveringsprocedure
 •  Afkeurmaatstaven steigermateriaal

GEBRUIK

 •  Afspraken met gebruikers
 •  Weersomstandigheden
 •  Periodieke inspecties

FUNCTIES, KERNTAKEN EN EINDTERMEN

 •  Hulpmonteur steigerbouw
 •  Monteur steigerbouw
 •  Monteur I steigerbouw
 •  Voorman steigerbouw
 •  Steigerinspecteur

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Richtlijn Steigers Inhoud Richtlijn Steigers