VSB en Komat presenteren Richtlijn Steigers

De nieuwe Richtlijn Steigers is gereed. Op 2 december presenteren de VSB en Komat deze nieuwe standaard. De richtlijn kwam tot stand in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma + Keboma, de Arbeidsinspectie en specialisten van de VSB en Komat.

De Richtlijn Steigers is richtinggevend en gebaseerd op de Europese wetgeving inzake het werken op hoogte en de regels met betrekking tot het bouwen van steigers. Inmiddels verwijzen nu diverse formele documenten, zoals de A-bladen Steigerbouw en Steigergebruik van de Stichting Arbouw, naar de richtlijn. Deze verschijnt als handboek en website.

Het handboek bestaat uit een losbladig systeem en de website wordt continu bijgehouden en geactualiseerd. Daarmee is de Richtlijn Steigers altijd actueel en geeft het een weerslag van de geldende wet- en regelgeving en normen.

Tijdens de presentatie wordt het eerste exemplaar van de Richtlijn Steigers uitgereikt aan de staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zal de website www.richtlijnsteigers.nl officieel in gebruik worden genomen.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Nieuws VSB en Komat presenteren Richtlijn Steigers