Update Richtlijn Steigers een feit

De Richtlijn Steigers is weer geüpdate. Met de update van de inhoud is ook de website geheel vernieuwd, waardoor deze nu ook op tablet en smartphone kan worden bekeken. Met de komst van de update richt de Richtlijn Steigers zich naast de bouw ook specifiek op de (petro)chemie, energiesector en andere delen van de industrie waar gebruik wordt gemaakt van steigers.

In de nieuwe Richtlijn Steigers zijn de aanduidingen en de naamgeving dan ook aangepast aan of uitgebreid met de terminologie die in de industrie gebruikelijk is. Zo is onder meer de aanduiding gevelsteiger gewijzigd in gevel-/objectsteiger zodat de regels ook kunnen worden vertaald naar steigers rondom of aan objecten. Waar in vorige uitgaven nog een onderscheid werd gemaakt tussen standaardsteigers en complexe steigers, is de beschrijving van de complexe steigers in de nieuwste update beknopter en worden de begrippen fabrikant- en bedrijfsconfiguratie geïntroduceerd. Met de introductie van deze door het steigerbouwbedrijf (bedrijfsconfiguratie) of de fabrikant (fabrikantconfiguratie) opgestelde steigers wordt meer ruimte geboden voor standaardisatie. Verder is de lijst met aandachtspunten complexe steigers gerubriceerd en de categorieën moeilijkheidsgraad opgesteld, Daarnaast is de inspectiefrequentie voor steigers aangepast en afhankelijk gemaakt van de gebruiksintensiteit en de omstandigheden waarin of waaronder de steiger wordt gebruikt. Ook is een toevoeging gedaan van de werkvergunning.

Aangepast is ook het hoofdstuk collectieve beveiliging, waarvoor nu meer mogelijkheden worden weergegeven. Duidelijk is beschreven dat van collectieve beveiliging kan worden afgezien als dat is onderbouwd met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Verder zijn de hoofdstukken over (bouw)liften en aarding completer geworden en wordt voor het onderwerp scholing een nieuwe scholingsstructuur gepresenteerd. Met dit laatste onderwerp wordt onder meer tegenwicht geboden aan de valse certificaten die momenteel de ronde doen. Het startschot voor dit traject is deze maand gegeven, waarna de upgrading van diploma’s en certificaten plaatsvindt over een periode van 3 jaar.

De nieuwste versie van de Richtlijn Steigers is te vinden via de website www.richtlijnsteigers.nl. Prints van het boek kunnen a € 25,= excl. € 5,= portokosten en 21% BTW worden besteld via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 

Aangepast, aangevuld en toegevoegd zijn onder meer:

Voorwoord

Hoofdstuk 1, paragraaf 1.2

Hoofdstuk 1, paragraaf 1.3

 

Hoofstuk 2: Ontwerp

Hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.2, afb. 2.1.2

Hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.3

Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2

Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1

Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.2

Hoofdstuk 2, pictogrammen pagina 2-3

Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3, pagina 2-14

Hoofdstuk 2, paragraaf 2.4

Hoofdstuk 2, paragraaf 2.5, pagina 2-33

 

Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 pagina 3-14

Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.5.2 pagina 3.30

Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.10 pagina 3-36

 

Hoofdstuk 4, paragraaf 4.3

Hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.1, pagina 4-14

Hoofdstuk 4, paragraaf 4.8

Hoofdstuk 4, paragraaf 4.8, afb. 4.8.1.2 , 4.8.2.1

Hoofdstuk 4, paragraaf 4.9, pagina 4-26 e.v.

Hoofdstuk 4, paragraaf 4.9, afb. 4.9.1

 

Hoofdstuk 5,

Hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.1 - 5.1.3, pagina 5-2 e.v.

Hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.1, afb. 5.1.1.1 – 5.1.1.5

Hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.3, afb. 5.1.3

 

Hoofdstuk 6, pagina 6-4

Hoofdstuk 6, paragraaf 6.3, pagina 6-8

 

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 11

 

20-01-2014

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Nieuws Update Richtlijn Steigers een feit